Vi lager og selger et

Digitalt innovasjons-porteføljestyrings verktøy

som hjelper Smart Cities å oppnå FN 17 bærekraftmål

Hva er det?

Et unikt digitalt innovasjons-porteføljestyrings verktøy

Den eneste kommersielle digitale plattform av prosesser, metoder og verktøy som hjelper å lede innovasjon og ivareta bærekraft og gevinstoppfølging fra en enkel ide’ til hele porteføljer.

Hvem er brukere og interessenter?

Første klasses innovasjon gjøres av tverrfaglige team med støtte fra politikere og kommunal ledelse.                Og ikke glem å involvere byens innbyggere og næringsliv.

Hva er verdien?

Innovasjons-porteføljestyrings verktøyet vil hjelpe Smart City kommunen med:
 • Innovasjonsprosesser – metode, verktøy og kunnskap
 • Gevinstrealisering – sikre gevinst i alle prosjekter
 • Oversikt over alle prosjekter, forventede og benyttede kostnader og ressurser
 • Stoppe prosjekter som ikke er bærekraftige
 • Effektiviseringspotensial – omfordeling av midler for optimal bruk at tid, ressurser og penger
 • Brukerinvolvering – ta i bruk innsikter og deltagelse fra innbygger, næringsliv og ansatte i større grad
 • Bærekrafts indikator – prosjektets verdi knyttet til FNs 17 bærekraftsmål
 • Samarbeidsplattform med andre kommuner og partnere

Produkt

Software as a Service (SaaS):

Som støtter online samarbeid med mennesker og team, uansett geografisk og organisatorisk beliggenhet.

Trinn-for-trinn-moduler:

 • Idé bank
 • Innovasjonsprosjekter
 • Produktledelse
 • Porteføljeforvaltning
 • Eierskapsstyring
 • Oversikts kontrolltavle

Kontakt

Product Office AS
Oslo, Norway
+47 472 46189
N0: 918 841 091